Van Loon bv
Brasschaatsteenweg 268 F
2920 Kalmthout (België)
Routebeschrijving

Tel 03 326 46 45
Fax 03 325 90 00
info@vanloonbvba.be of via het contactformulier.

Openingsuren

administratie industrie:
maandag t/m donderdag: 9u-17u
vrijdag: 9u-12u Zie ev uitzondering hieronder!

onderhoud huishoudelijke en industriële machines:
dinsdag t/m donderdag: 9u-12u en 13u-17u
Zie ev uitzondering hieronder!

*** NIEUWE WERKING ***
Momenteel werken wij zo veel mogelijk op afspraak en laten wij slechts 1 pers tegelijk binnen.
Nazichten op verplaatsing zullen doorgaan met de nodige veiligheidsafspraken.
===================================
VOLG DE BORDEN VOOR ONZE NIEUWE LOCATIE OP HET TERREIN VAN ALSAN.